Home Lymfdrainage Kinesitherapie Praktisch Route
Praktisch

Meebrengen de eerste maal:

Bij de eerste afspraak steeds het doktersvoorschrift meebrengen samen met een klevertje van de mutualiteit. Tevens is het nuttig om eventuele onderzoeksverslagen en protocols van operaties en medische beeldvorming (RX, echografie, NMR,...) mee te brengen. Ook de gegevens van uw huisarts/specialist zijn nuttig.

Duur van een behandeling:

Per patiënt wordt 30 minuutjes voorzien.. Indien bij de behandeling nog passieve therapieën worden toegepast en/of indien de patiënt nadien nog een oefenschema dient af te werken, kan dit makkelijk oplopen tot een uur.

Betaling en terugbetaling:

Wanneer de behandelreeks ten einde is wordt er afgerekend en het getuigschrift voor verstrekte hulp met het doktersvoorschrift worden meegegeven. Bij het indienen van het getuigschrift met aangehecht doktersvoorschrift bij de mutualiteit, hebt u recht op terugbetaling volgens de door het RIZIV vastgelegde tarieven.

Behandelingsuren:

Behandelingen gebeuren op alle weekdagen, telkens na afspraak. In samenspraak wordt een tijdstip bepaald dat voor beide partijen best past. Wij vragen wel om minstens 24u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op de afspraak, zoniet zijn wij genoodzaakt de behandeling aan te rekenen. Afspraken kunnen gemaakt worden via 011/429949 of via e-mail verhoeven.nadia1@telenet.be.Tijdens het weekend en op feestdagen wordt er niet behandeld, tenzij voor dringende gevallen.