Home Lymfdrainage Kinesitherapie Praktisch Route
Lymfdrainage ad modum Vodder

 

Algemeen

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.
Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.
Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Anatomie

anatomie

 

Het lymfsysteem is een aan het bloedvatenstelsel min of meer parallel lopend stelsel. Op gezette punten komen die bij elkaar in de zgn lymfknopen (soms ook lymfklieren genoemd).De meest tastbare en belangrijkste bevinden zich in het liesgebied, borsten, oksels en halsgebied. In de lymfknopen wordt de lymfe zo nodig ontdaan van infectieverwekkers om gezuiverd via de ductus thoracicus door te stromen naar de bovenste boog om zich aldaar te storten in de linker ondersleutelbeenader, waar de afvalstoffen via het bloed verder worden afgevoerd naar de uitscheidingsorganen.

 

 

 

De methode Vodder

De manuele lymfdrainage heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem)beter en sneller via de lymfbanen af te voeren.Een lymfdrainage zorgt ervoor dat de lymfcirculatie tot tien maal sneller gaat stromen dan normaal.Daardoor wordt de immuniteit verhoogd, de stress verlaagd en het hormonale stelsel geoptimaliseerd. Het reinigt en stimuleert het hele lichaam en vermindert de kans op ziektes.De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem, en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.

Techniek

Bij de manuele lymfdrainage volgen de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Heel belangrijk daarbij is het ritme van deze ‘handgreep’. Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het ‘overtollige’ lichaamsvocht goed worden afgevoerd. De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De behandeling begint, indien nodig, met een gesprek waarin o.a. duidelijk zal gemaakt worden hoe het lichaam (de mens) functioneert. De massage begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en het gelaat. Heeft de patiënt buiten deze gebieden klachten, dan zal daar een specifieke behandeling op volgen.

Behandelbare klachten

De manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen.

Behandeling van zichtbare zwellingen (oedemen ):

  • arteriële,veneuze en lymfproblemen (statisch, dynamisch, primair en secundair)
  • na ongevallen (verstuikingen, bloeduitsortingen enz.)
  • postoperatieveoedemen(na klierevidement bij borstkanker, baarmoederresectie enz.)

Behandeling van onzichtbare zwellingen:

  • stress
  • depressie
  • burn-out
  • chronisch vermoeidheidssyndroom
  • fybromyalgie
  • allergiën
  • migraine

Zichtbare oedemen worden niet alleen met manuele lymfdrainage behandeld. De therapie bestaat verder uit raadgevingen en instructies voor het dagelijks leven, oefentherapie en compressietherapie (lymftape, bandageren en een therapeutische elastische kous).